اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳۵محشای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۱۲۱۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۷۰۰ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعاريف، مصاديق و تشکيلات2- پيشگيري از قاچاق3- قاچاق کالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانه اي و ارز4- قاچاق کالاهاي ممنوع5- قاچاق سازمانيافته و حرفهاي6- جرايم مرتبط7- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا8- مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق9- اموال ناشي از قاچاق 10-مقررات عمومي