اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۸۶

دیدگاه علوم انسانی اسلامی به موضوع پیشگیری از بروز اندیشه های مجرمانه

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۷۸۱۴۸۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۰۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۹۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-آثار وجود کرامت ذاتي بر انسان
2- انسان ، استراتژي حقوقي اسلام
3- دين و نقش نهادي آن در پيشگيري از بروز انديشه بزهکارانه
4- پيشگيري از بروز انديشه بزه کارانه
5-چرا پاره اي از قوانين از اثر ميافتند؟
6- راهکار اسلام، سنتي يا مدرنيته - اصالت به فرد يا به اجتماع؟
7- پيشگيري از وقوع جرم
8- توجه اخلاقي و اجتماعي به مجرم
9- چرا زندان وقوع جرم را زياد مي کند؟