اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۷۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۶۶

مجموعه قوانین وکیل «حقوقی، کیفری»

پدیدآوران:
دسته بندی:
مجموعه قوانين

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۲۳۰

سال چاپ:۱۳۹۹

۷۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۶۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۸۸۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون مدنى مصوب سال 1307
2- قانون تملك آپارتمانها مصوب سال 1343
3- قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال 1389
4- قانون بيمه اجبارى خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشى از وسايل نقليه مصوب سال 1395
5- قانون اداره تصفيه امور ورشكستگى مصوب سال 1318
6- قانون صدور چك مصوب سال 1372 با اصلاحات سال 1382 و 1397 7- قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ايران مصوب سال 1370
8- قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1310
9- قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357
10- قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب سال 1390
11- قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 و به همراه بخش تعزيرات از قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1375 و قانون جرايم رايانه‌اى مصوب 1388
12- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادى كشور مصوب سال 1369 13- قانون مبارزه با پولشويى مصوب سال 1386 و با اصلاحات مصوب سال 1397
14- قانون تشديد مجازات اسيدپاشى و حمايت از بزه ديدگان ناشى از آن مصوب سال 1398
15- قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال 1392 و اصلاحات سال 1394 16 - آيين نامه نحوه اجراى احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفى بلد، اقامت اجبارى و منع از اقامت در محل يا محل‌هاى معين مصوب سال 1398