اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۹۷

هنر استدلال «راهنمای شرکت در مسابقات شبیه سازی دادرسی های مجازی بین المللی»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۸۸۹

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- راهنمای موت‌کردن
2- ارائة بهترین موتِ ممکن
3- تیم را تشکیل دادید، حال چه باید کنید؟
4- جزئی از یک تیم بودن
5- ساختن استدلال
6- اسناد مکتوب
7- ارائه های شفاهی
8 - موت را تمرین کنید.
9- مسابقات
10- زمانی که همه چیز به پایان رسیده است.‌
11- ارجاعات و منابع
12- موتکورتهای داوری بین المللی