اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۰۶

مطالعه تطبیقی آثار ورشکستگی بر داوری در حقوق ایران و آمریکا

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق داوري

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۱۹۰

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۶۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری
2- تاثیر ورشکستگی بر قرارداد داوری در مرحله ی انعقاد قرارداد
3- تاثیر ورشکستگی برقرارداد داوری در مرحله ی پس از انعقادقرارداد
4- داوری پذیری ورشکستگی
5- مبانی و جهات محدودیت داوری در ورشکستگی
6- تعارض قوانین در نظام‌های ورشکستگی فرامرزی
7- تاثیر ورشکستگی بر رسیدگی داوری
8- تاثیر ورشکستگی بر اهلیت ورشکسته ی طرف دعوی داوری
9- تاثیر ورشکستگی بر جریان داوری
10- تعارض قوانین در ارتباط با تاثیر ورشکستگی بر جریان داوری
11- تعارض قوانین در نظام‌های ورشکستگی فرامرزی