اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۲حقوق بین الملل خصوصی از منظر حقوق بین الملل عمومی «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۸۵۲

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- برخی ملاحظات اساسی در مطالعات حقوق بین‌الملل خصوصی
2- عناصر تحلیل هر قاعده حل تعارض
3- نظم عمومی و تقلب نسبت به قانون
4- شناسایی و اجرای احکام خارجی
5- جایگاه حقوق بین‌الملل خصوصی در روابط میان حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل عمومی
6- تمهیدات حقوق بین‌الملل در حمایت از بیگانگان در عرصه بین‌المللی
7- مروری بر قواعد حل تعارض ایران با توجه به حقوق بین‌الملل عمومی