اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۷۲

هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران «مفهوم،مبانی،اصول و معافیت ها» «بازچاپ1401»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۹۴۴

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۹۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۱۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات
2- مفاهیم
3- پیشینه ی قانونی
4- مبانی و اصول حاکم بر اخذ هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی
5- مبانی حاکم بر اخذ هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی
6- اصول حاکم بر اخذ هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی
7- معافیت از پرداخت هزینه‌ی‌‌ دادرسی مدنی
8- معافیت معسر
9- معافیت دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
10- هزینه دادرسی مدنی در رویه قضایی
11- آراء وحدت رویه
12- نظریات مشورتی