اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۸۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۳

حق بر متفاوت بودن «رهیافت های فلسفی ،حقوقی و جرم شناختی» «بازچاپ1400»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۶۷۶۰

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۴۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- دربرداشته‌های حق متفاوت بودن در جرم‌شناسی
2- رهیافت‌های فلسفی و تاریخی
3- رهیافت دورۀ پیشامدرن
4- رهیافت دوره مدرنیته
5- رهیافت دورۀ پسامدرن
6- رهیافت‌های حقوقی
7- نظام حقوقی لیبرالیسم
8- نظام حقوقی سوسیالیسم
9- نظام حقوقی توتالیتاریسم
10- نظام حقوقی محافظه کاری
11- رهیافت‌های جرم شناختی
12- دورۀ غیرعلمی جرم شناسی(جرم شناسی کلاسیک)
13- جرم شناسی علمی( اثباتی)
14- دوره پساعلمی جرم شناسی(عصر جرم شناسی‌های متقابل)
15- رهیافت‌های جامعه شناختی
16- جامعه شناسی کلاسیک
17- جامعه شناسی معاصر
18- رهیافت‌های سیاست جنایی
19- راهبرد پیش رونده (جرم انگاری و کیفرگذاری)
20- راهبرد پس رونده (جرم زدایی و کیفر زدایی)