اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱۰

جرایم علیه اموال و مالکیت «حقوق کیفری اختصاصی 1» «بازچاپ1401»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۰۴۶

سال چاپ:۱۴۰۰

۴۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-ارکان تشکيل دهنده بزه کلاهبرداري
2- شرکت و معاونت درکلاهبرداري
3- مجازات جرم کلاهبرداري
4- ارکان تشکيل دهنده بزه خيانت در امانت
5- شرکت و معاونت در خيانت در امانت
6- مجازات بزه خيانت در امانت
7- ارکان تشکيل دهنده بزه سرقت
8- شرکت و معاونت در سرقت
9- مجازات سرقت
10- اقسام سرقت
11- عناصر تشکيل دهنده بزه صدور چک بلامحل
12- فرايند دادرسي در بزه صدور چک بلامحل
13- تخریب
14- صور خاص تخریب/مصادیق تخریب