اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۸۳

مصونیت دولت و اجرای آرای داوری ایکسید «چالش ها و راهکارها»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۰۱۹

سال چاپ:۱۴۰۰

۲۰۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مصونیت دولت و آثار آن بر اجرای آرای ایکسید
2- تبیین مفهوم اجرای رأی و مصونیت دولت
3- جنبه‌های تئوری: تضاد آرای ایکسید و مصونیت دولت
4- جنبه‌های عملی: تضاد آرای ایکسید و مصونیت دولت
5- قوانین کشورهای مختلف در برخورد با ایراد مصونیت اجرایی
« انگلستان ، سوئیس، فرانسه، هلند،آمریکا »