اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۷۳بایسته های حقوق خانواده

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۶۲۸

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ‌ازدواج و طلاق
2- اموال
3- نفقه زوجه و فرزندان
4- اطفال (بخش اول)
5- فرزندان (بخش دوم)
6- خشونت خانوادگی
7- شیوه‌ی اصلی حل و فصل اختلاف