اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۲۱

حقوق جزای عمومی جلد 1 «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۹۱۰

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۵۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم حقوق جزا
2- تعاريف حقوق جزا و تقسيمات آن
3- شعبه‌هاى حقوق جزا
4- حقوق جزا و ارتباط آن با ساير رشته‌هاى حقوقى و علوم جزايى
5- حقوق جزا و رابطه آن با ساير رشته‌هاى حقوقى
6- ارتباط حقوق جزا با علوم جنايى
7- تاريخچه تحوّل حقوق جزا
8- حقوق جزا در دوران گذشته
9- حقوق جزا در دوران معاصر