اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۷۸

حقوق جزای اختصاصی جلد 3 «بازچاپ 1402» «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۹۶۵

سال چاپ:۱۴۰۱

۴۲۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۳۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 ـ جنايات عمدى
2 ـ عنصر مادى جنايات عمدى
3 ـ عنصر معنوى جنايات عمدى
4 ـ جنايت غير عمدى
5 ـ ركن معنوى جنايات غيرعمدى
6 ـ ركن مادى جنايات غيرعمدى
7 ـ مراحل مختلف عمليات اجرائى جنايات و همكارى در ارتكاب آن
8 ـ مراحل مختلف عمليات اجرائى جنايات
10 ـ همكارى در ارتكاب جنايات
11 ـ راههاى اثبات جنايات
12 ـ ادله اثباتى عام
13 ـ قسامه
14 ـ مجازات جنايات
15 ـ مجازات جنايات عمدى
16 ـ مجازات جنايات غير عمدى
17 ـ تقلب در مواد غذائى، آرايشى،بهداشتى و داروئى
18 ـ تقلب در امور داروئى و بهداشتى
19 ـ تقلب در مواد غذائى، خوردنى و آشاميدنى
20 ـ مجازات جرم تقلّب در مواد غذايى، خوردنى،آشاميدنى