اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۹۴

پیشگیری از قاچاق و ورود غیر مجاز اتباع افغان «مطالعه موردی استان فارس»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۶۴۲

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۶۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- علت شناسی قاچاق و ورود غيرمجاز افغان ها
2- علل رانشی
3- ضرورت پيشگيری از قاچاق و ورود غيرمجاز افغان ها
4- کاهش امنیت
5- نرخ ارتکاب جرم توسط افغان ها
6- انتخاب راهبرد پيشگيرانه
7- پيشگيری قضايی– کيفری
8- پيشگيری انتظامی
9- پيشگيری اجتماعی
10- مطالعات ميدانی