اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۰۲

حمایت کیفری از حق بر آموزش در حقوق ایران «مبانی و جلوه ها »

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۰۵۴

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مبانی حمایت کیفری از حق بر آموزش
2- مبانی اصلی
3- مبنای حقوق بشری
4- مبانی تکمیلی
5- حقوقی، دینی و جرم‌شناختی
6- مبانی مبتنی بر فلسفه‌ی کیفر
7- جلوه های حمایت کیفری از حق بر آموزش
8- حمایت از بزهدیدگان نقض حق بر آموزش
9- حمایت از بزهکاران قربانی نقض حق بر آموزش