اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۴۵

اصل قطعی و لازم الاجراء در آرای داوری های ملی و بین المللی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۶۹۷

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۴۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۸۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم و کلیات و ماهیت حقوقی آرای داوری و مقایسه آن با تصمیمات سایر روش‌های حل اختلاف
2- مفاهیم اصل قطعی و لازم الاجراء بودن آرای داوری
3- ماهیت آرای داوری و مقایسه آن با آرای صادره در سایر روش‌های حل و فصل اختلافات
4- اوصاف حقوقی و انواع تصمیمات داوری
5- مبانی حقوقی و مصادیق قانونی قطعی و لازم الاجراء بودن آرای داوری
6- مبانی حقوقی و مصادیق قانونی قطعیت آرای داوری
7- شرایط و مبانی حقوقی لازم الاجراء بودن و شناسایی و اجرای آرای داوری
8- استثنائات اصل قطعی و لازم الاجراء بودن آرای داوری
9- استثنائات اصل قطعیت آرای داوری
10- استثنائات اصل لازم الاجراء بودن آرای داوری