اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۳۸ازدواج با اتباع خارجی «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۶۸۰

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۸۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شناخت مفهوم ازدواج
2- کلیات و مبانی نظری
3-تابعیت
4- ازدواج با اتباع بیگانه در حقوق ایران و رویه قضایی
5- ازدواج با زن تبعه بیگانه
6- آثار ازدواج با تبعه بیگانه
7- تابعيت و تعارض قوانین در ازدواج با بیگانه
8- ماهیت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی
9- ازدواج با بیگانگان در ادیان مختلف
10- تحلیل حقوقی ازدواج زنان با اتباع غير ايراني
11- نکاح مسلمان با غیرمسلمان
12- آثار ازدواج‌های غیررسمی
13- ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه در خارج از ایران