اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۳۱مطالعه جرم شناختی وندالیسم سایبری و تروریسم سایبری و راهکارهای پیشگیری از آنها

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۷۴۱

سال چاپ:۱۴۰۱

۱۴۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم و کلیات وندالیسم و تروریسم سایبری
2- مفهوم فضای سایبر و جرایم سایبری
3- ویژگیهای فضای سایبری و جرایم سایبری
4- وندالیسم سایبری
5- تروریسم سایبری
6- علل و عوامل بروز و ارتکاب وندالیسم و تروریسم سایبری
7- علل و عوامل بروز و ارتکاب جرایم
8- علل و عوامل بروز و ارتکاب جرایم سایبری
9- عوامل بروز تروریسم و وندالیسم سایبری
10- پیشگیری از وندالیسم وتروریسم سایبری
11- مفهوم پیشگیری
12- پیشگیری از وندالیسم و تروریسم سایبری