اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۹۱حق بر شهرت

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۶۶۵

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۴۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهیم، مبانی، مصادیق و استثنائات حق بر شهرت
2- قابلیّت یا عدم قابلیت نقل و انتقال قراردادی و قهری
3- ضمانت اجرای نقض حق بر شهرت
4- تاریخچه حمایت از حق بر شهرت(سیر تحولات)
5- حمایت از حق بر شهرت در قالب حق بر حریم خصوصی
6- حمایت از شهرت بر مبنای حقوق مالکیت فکری
7- حمایت از حق بر شهرت بر اساس نظام خاص
8- حمایت بر مبنای حقوق مالکیت فکری
9- حمایت بر مبنای حقوق مجاور
10- در قالب دعاوی خاص
11- ر قالب قواعد عمومی مسئولیت مدنی