اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۴۱

حقوق بین الملل نرم از تئوری تا عمل «بازچاپ1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۷۲۶۹۸۷۱

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۷۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم‌شناسی و چیستی حقوق نرم
2- حقوق نرم و قواعد آمره حقوق بين‌الملل
3- نگرشی انتقادی در مشروعیت حقوق نرم
4- دگردیسی در مفهوم حاکمیت و تحول در حقوق بين‌الملل سنتی
5- رضایت دولت و تأثیرپذیری از انقلاب در مفهوم حاکمیت
6- حاکمیت، مشروعیت، تحول و گذر از چارچوبهای سنتی به مدرنیته
7- چارچوب سنتی حق توسعه و تثبیت نسل دوم حقوق بشر
8- بازشناسي فرايند رژيم‌سازي حقوق نرم و مقولة امنیت بين‌الملل
9- ابعاد درك سنتی از مفهوم امنيت بين‌الملل
10- دولت‌ها به مثابه منشاء اصلی تهدید و مسئول اوليه برقراری امنيت
11- حفظ حاكميت و استقلال كشور، به‌مثابة بالاترين ارزش