اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۵۹

حقوق بین الملل ورزش «بازچاپ 1402»

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۸۰۷۸

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۸۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جستاری در حقوق ورزش فراملی
2- حقوق بین‌الملل ورزش در مسیر توسعه تدریجی
3- حمایت از جوانان در ورزش
4- دوپینگ در ورزش
5- شرایط عمومی‌صلاحیت ورزشکار از منظر حقوق
6- اصل بی طرفی در حقوق بین‌الملل ورزش
7- حل و فصل اختلافات در حقوق بین‌الملل ورزش
8- حقوق ورزش فراملی و دادگاه داوری ورزش
9- مناسبات حقوق تجارت بین‌الملل و ورزش
10- مطالعه تطبیقی مدل‌های سازمان ورزش
11- حقوق اروپایی ورزش
12- نتیجه گیری: چشم اندازی به حقوق بین‌الملل ورزش