اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۲

ضمانت اجرای تصمیمات دیوان کیفری بین المللی «بازچاپ1402»

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۰۵۲

سال چاپ:۱۳۹۵

۲۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ضمانت اجراهای ناشی از حقوق بین‌الملل
2- ضمانت اجراء در سیستم حقوق بین‌الملل
3- ضمانت اجراء در برخی نهادهای بین‌المللی قبل از تدوین منشور و بعد از تاًسیس سازمان ملل متحد
4- ضعف و نواقص ضمانت اجراء در حقوق بین‌الملل
5- ضمانت اجراهای ویژه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی
6- مجازات (کیفرها) و نحوه اجراء در دیوان کیفری بین‌المللی درقیاس با سایر دادگاههای کیفری بین‌المللی
7- همکاریها با دیوان کیفری بین‌المللی در جهت ضمانت اجرای موثر تصمیمات آن
8- ارتباط دیوان کیفری بین‌المللی با سازمان ملل در جهت اجرای موثر تصمیماتش
9- ضعف‌های دیوان کیفری بین‌المللی در جهت ضمانت اجرای تصمیماتش