اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۹۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۳مجموعه قوانین و مقررات پولی و بانکی * امجد

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۱۱۸

سال چاپ:۱۴۰۲

۳۶۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۴۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1 - قانون‌ پولي‌ و بانکي‌ کشور
2 - آئين‌ نامه‌ خريد اوراق‌ بهادار و سهام‌ و مشارکت‌ بانکها
3 - قانون‌ تشديد مجازات‌ جاعلين‌ اسکناس‌ و وارد کنندگان‌، توزيع‌ کنندگان‌ و مصرف‌کنندگان‌ اسکناس‌ مجهول‌
4 - از قانون‌ مجازات‌ اخلالگران‌ در نظام‌ اقتصادي‌ کشور
5 - از قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1362 کل‌ کشور
6 - قانون‌ تعزيرات‌ حکومتي‌ در امور بهداشتي‌ و درماني‌
7 - قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ (1) قانون‌ مجازات‌ مرتکبين‌ قاچاق‌
8 - قانون‌ تشويق‌ و حمايت‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌
9 - قانون‌ چکهاي‌ تضمين‌ شده‌
10 - قانون‌ ملّي‌ شدن‌ بانکها