اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۱قانون مدنی * امجد

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۰۲۶

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۸۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- درانتشار وآثار واجراي قوانين بطور عموم
2- دراموال
3- دراشخاص
4- درادله اثبات دعوي
5- قانون مسووليت مدني
6- فهرست موضوعي