اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۷

قانون ثبت احوال * امجد

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۰۴۰

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۷۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۶۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-قانون ثبت احوال کل کشور به سازمان ثبت احوال کشور
2- قانون ثبت احوال
3- قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها
4- قانون تعيين تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
5- دستورالعمل مربوط به تغيير نام
6- دستورالعمل مربوط به نام خانوادگي
7- قانون حمايت از کودکان بي سرپرست
8- قانون راجع به رشد متعاملين
9- قانون راجع به انگشت نگاري