اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۷۷مجموعه قوانین و مقررات حقوق نشر کتاب * امجد

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۲۷۹

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۶۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۱۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قوانين و مقررات مربوط به پديدآورندگان
2- قانون حمايت حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب1348/10/11
3- قانون ترجمه و تکثير کتب‌ و نشريات‌ و آثار صوتي‌ مصوب دي ماه ????
4 -مقررات و ضوابط مربوط به ناشر
5- اهداف و سياستها و ضوابط نشر كتاب مصوب 1389/01/24
6- آيين نامه نحوه رسيدگي به تخلفات ناشران مصوب 1384/05/11
7- مقررات مربوط به امور مالياتي، شهرداري و بيمه
8- معاهدات بين المللي
9- مقررات ويژه براي كشورهاي در حال توسعه