اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۵۸مجموعه قوانین و مقررات مربوط به کاربری اراضی * امجد

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۳۵۴

سال چاپ:۱۴۰۲

۸۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
2- دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير کاربري غير مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
3- آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها
4- قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني براي امر مشکن به شرکتهاي تعاوني مسکن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
5- آيين نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها
6- آيين نامه نصب اراضي قابل واگذاري به فعاليت هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها
7- لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت
8- قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني اقتصادي
9- تصويب نامه در خصوص حفظ کاربري اراضي کشاورزي در محدوده سازمان هاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي