اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۷۵

شرح نموداری آیین دادرسی کیفری جلد 1

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۵۶۱۰۳۹۲

سال چاپ:۱۴۰۲

۳۲۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعریف آیین دادرسی کیفری واصول حاکم برآن
2- دعاوی عمومی ودعاوی خصوصی
3- کشف جرم وتحقیقات مقدماتی
4- دادسراوحدودصلاحیت آن
5- ضابطان دادگستری
6- وظایف واختیارات دادستان
7- وظایف واختیارات بازپرس
8- معاینه محل،تحقیق محلی،بازرسی وکارشناسی
9- احضاروتحقیق ازمتهم،شهودومطلعان