اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۸۸

شرح نموداری آیین دادرسی کیفری جلد 2

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۴۰۸

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۹۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- دادگاه های کیفری- رسیدگی و صدور رأی
2- تشکیلات و صلاحیت دادگاه های کیفری
3- رسیدگی به ادله ی اثبات
4- رسیدگی در دادگاه های کیفری
5- رأی غیابی و واخواهی
6- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
7- اعتراض به آراء
8- کلیات
9- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
10- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
11- اعاده دادرسی