اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۴۱

مسئولیت مدنی ناشی از نقض علامت تجاری و طرح صنعتی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۰۹۹

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شناخت اجمالی حقوق مالکیت فکری
2- شناخت علامت تجاری و طرح صنعتی و شیوه حمایت از آن
3- مفهوم نقض و مسئولیت مدنی و مراحل ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از نقض
4- نقض علامت تجاری و طرح صنعتی
5- شرایط نقض علامت تجاری
6- شرایط نقض طرح صنعتی
7- انواع مسئولیت، ضمانت اجراهای مدنی و چگونگی دادرسی در دعاوی نقض علامت تجاری و طرح صنعتی
8- جبران خسارت
9- ضمانت اجرا‌های رفع کننده منشاء نقض
10- حق اقامه دعوا از سوی مجوز گیرنده
11- اقامه دعوا پس از انقضاء مدت اعتبار