اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۱

نمونه آراء کیفری در رویه قضایی ایران

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۴۵۳

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۶۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلیات
2- قرارهای کاربردی در دادسرا
3- انواع نیابت و قرار اعدادی
4- قرارهای نهایی دادسرا
5- آراء دادگاه کیفری دو
6- قرارهای کیفری
7- آراء کیفری
8- تصادف جرحی با وصف نداشتن گواهینامه
9- آراء وحدت رویه قضایی
10- ضمیمه (قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه ها)