اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۵

تعهدات بین المللی دولت ها در تحقق حق های اقتصادی و اجتماعی

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۱۶۷

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعهد دولت‌ها به تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی و آیین نظارت بر ایفای آن
2- مفاد و ماهیت حقوقی اسناد بین المللی ناظر بر حق‌های اقتصادی و اجتماعی
3- مصادیق و ماهیت تعهد دولت به تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی
4- ماهیت تعهد دولت‌ها به تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی
5- حکمرانی مطلوب و اجرای تعهدات حقوق بشری دولت ها
6- آیین نظارت بر ایفای تعهدات دولت‌ها درتحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی
7- برنامه مالی دولت ونقش کارکردی مدل اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه (MTEF) بانک جهانی در تنظیم آن جهت تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی
8- مبانی، اهداف و الزامات تخصیص منابع و برنامه مالی دولت در اجرای تعهدات حقوق بشری
9- مدل اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه (MTEF)
10- تاثیر اجرای مدل اقتصادی چارچوب میان مدت هزینه در تحقق حق‌های اقتصادی و اجتماعی و تجربیات