اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۵۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۴

نقش قربانی جرم در تعیین مجازات درحقوق کیفری ایران و انگلستان

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۱۷۴

سال چاپ:۱۴۰۲

۳۹۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲۶۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تبيين جايگاه قرباني جرم و تاثيرآن در نظام بخشي(متناسب سازي) جرم و مجازات
2- مفهوم قرباني جرم و تاثير تحولات آن در تعيين كيفر
3- جايگاه قرباني جرم در متناسب سازي جرم و مجازات و تمهيدات زمينه ساز آن
4- چگونگي تعيين كيفر در پرتو ويژگيها و اقدامات قرباني جرم
5- تعيين مجازات در پرتو ويژگيها و اقدامات اشخاص حقيقي
6- چگونگي تعيين كيفر در پرتو ويژگيهاي اشخاص حقوقي و جامعه
7- تعيين مجازات در پرتو ويژگي‌هاي عموم (جامعه)