اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۹

مسئولیت مدنی جلد اول

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۹۲۲۸

سال چاپ:۱۴۰۲

۱۷۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم مسئولیت
2- انواع مسئولیت
3- دارا شدن بدون جهت
4- ایفاء ناروا
5- اداره فضولی مال غیر
6- مسئولیت مدنی به معنی خاص
7- اتلاف
8- ارکان مسئولیت مدنی
9- مسئولیت های خاص (ویژه)
10- مسئولیت های ناشی از فعل غیر
11- مسئولیت های ناشی از مالکیت و حفاظت و نگهداری از اشیاء و حیوانات