اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۴

مجموعه قوانین و مقررات مدیریت بحران

دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۵۶۱۰۵۲۱

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۲۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
آیین نامه اجرایی بند (چ) ماده (13) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1399/10/11
2- آيين نامه ايمني در جايگاه‌هاي عرضه سوخت مصوب 1398/08/22
3- تصویب نامه در خصوص تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور مصوب
4- آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1388/06/04
5- یین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1388/1/23
6- قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل مصوب 1348/03/05
7- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346/05/25
8- آیين ‌نامه بيخطري پرواز هواپيماها مصوب 1345/04/11
9- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346
10- آیين ‌نامه بيخطري پرواز هواپيماها مصوب 1345/04/11